Directory of Principal

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN

AGRA REGION

Directory of Principals of KVs

S. No

KV NAME

PRINCIPAL

E-MAIL 

PHONE NO. 

1

AGRA CANTT No 1 AFS

Mr. Gorav Dwivedi, I/c

kv1afsagra@gmail.com

0562 - 2400754

2

AGRA CANTT No 2

Ms. Poonam Mallik

principalkv2agracantt@gmail.com

0562-2227328, 2225214

3

AGRA CANTT No 3

Mr. Munesh Kumar

principalkv3agra@gmail.com

0562-2413580

4

ALIGARH

Mr. S. D. Singh

kvaligarhup@gmail.com

0571-2781478

5

ALWAR

Ms. Urmil Meena

kvalwar@rediffmail.com

0144-2343323

6

ANTA AGPP

Mr. D. B. Sharma, I/c

kvantaagpp@gmail.com

07457-246225

7

BABINA CANTT

Mr. A. K. Jain, I/c

babinakv@gmail.com

0510-2740244

8

BARAN

Mr. A.K. Sinha

kvbaran@gmail.com

07453-237069, 

9

BHARATPUR

Mr. Nem Singh

kvbharatpur@gmail.com

05644 – 223732

10

BHIND

Mr. Ashok Kumar Singh

kv123bhind@gmail.com

07534 – 242436, 242258 

11

CTPP CHHABRA

Mr. M. K. Meena, VP

kvctpp.chhabra@gmail.com

07452-225025

12

DATIA

Ms Sadhna, VP

kvdatia@gmail.com

07522 -237361

13

ETAH

Mr. N.S. Yadav, VP

kvetah01@gmail.com

05742 – 239425

14

ETAWAH

Mr. G. S. Chaturvedi, (Gr-2)

kvetawah@gmail.com

05688-258600

15

GANGAPUR CITY

Mrs. Mridula Joshi

kvgangapur@gmail.com

07463-237196

16

GWALIOR NO 1

(Sh. 1 & 2)

Ms. Kiran Dhody

kv1gwl@gmail.com,  kv1.ss.gwalior@gmail.com

0751  - 2341208

17

GWALIOR NO 2

Ms. Rekha Saxena

kv2gwl@gmail.com

0751-2470227

18

GWALIOR NO 3

Mr. A. B. Singh

kv3mgwl@gmail.com

0751- 2368205

19

GWALIOR NO 4

Mr. Munendra Singh

kv4gwl@gmail.com

0751 – 2479241

20

GWALIOR NO 5

Mrs. A. A. Salkar

kv5gwl@gmail.com

0751-2344069 

21

HATHRAS

Mr. M. C.  Satyawali

kvhathrasmahamaya@gmail.com

05722 – 232464

22

HAZRATPUR

Mrs. Chandra Rekha

kvhazratpur@gmail.com

05612-276147

23

ITARANA

Mr. Radha Charan

kvitarana@yahoo.co.in

0144-2881017

24

JHALAWAR

Mr. R. K. Shandilya

kendvidyajhalawar@gmail.com

07432- 211356, 233788

25

JHANSI NO 1

Mr. Praveen Sharma

principalkv1jhs@gmail.com

0510-2473905

26

JHANSI NO 2

Dr. (Mrs.) Vandana Sekar

kv2jhansi@gmail.com

0510-2471442

27

JHANSI NO 3

Ms. Pallavi Sharma

jhansikv3@gmail.com

0510- 2481401

28

KARAULI

Mr. P. S. Meena, VP

kvkarauli@gmail.com

07464-250691

29

KOTA NO 1

Mrs. Deepti Nair

kv1kota@gmail.com

0744 – 2440105

30

KOTA NO 2

Mr. Mohan Lal

kv2kota@gmail.com

0744 2466171

31

LALITPUR

Mrs. Vijaya Kharait

kvlalitpur@gmail.com

05176-276200

32

MAHOBA

Mr. R. B. Dwivedi, I/c

kvmahoba@gmail.com

05281-253201

33

MATHURA BAAD

Mrs. Prabha Gaur

kvbaadmathura@gmail.com

0565-2430639

34

MATHURA CANTT

Dr. G. B. Pandey

kv123mathuracantt@gmail.com

0565-2471583

35

MATHURA MRN

Dr. Mahendra Singh

kv.mathurarefinery@gmail.com

0565-2416171, 2430854

36

MORENA

Mrs. Usha Rani Sharma

kvmrna@gmail.com

07532 - 241915

37

SAWAI MADHOPUR

Mr. R. S. Meena

kvsawaimadhopur@gmail.com

07462-222347, 225055

38

SHEOPUR

Mr. Kadam Singh

sheopurkv@gmail.com

07530-221800

39

TALBEHAT

Mr. Parvez Aslam

principaltbt@gmail.com

05175-282024